mangostin m1ps Rooder SARA citycoco chopper skuter 2022

Gysga düşündiriş:

mangostin m1ps Rooder SARA

4000w 5000w 8000w çenli güýçli hereketlendiriji

45 km, 65kmph, 80kmph we 100kmph 62mph tizlige çenli

60v 50ah ýa-da 72v 40ah litiý batareýa

80 km-den 150 km aralygy

whatsapp+8613632905138


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

mangostin m1psRooder SARACitycoco chopperskuter 2022

mangostin m1ps (5)

100 kilometre çenli dowam edip bilýän köp sanly elektrik skuter bar, ýöne suw geçirmeýän we dürli ýol şertlerini göz öňünde tutup, erbet ýollarda sürüp bilýän elektrik skuterleri gaty az.

 

Bu gün size çydamly we uzak aralyga hereket edip bilýän elektrik skuterini hödürlemekçi.Töweregimdäki ajaýyp täze skuter Rooder SARA..AzanmangostinHytaýyň Gonddong şäherinde ýerleşýän tehnologiýa ş.Model Mangosteenm1ps

mangostin m1ps (4)

Näme üçin mangostin m1ps 100 kilometrden gowrak geçip bilýär?ÜÇ sebäp bar.

 

Birinjisi, Samsung we LG, 72V40AH ýa-da 60V50AH iň gowy hilli batareýa.

Ikinjisi, 4000w 5000w we 8000w çenli ýokary öndürijilikli MGSD hereketlendirijisi, sagatda 100km / sag çenli tizlenmeli.

Üçünjisi, MGSD energiýa tygşytlaýjy gözegçi.

mangostin m1ps (3)

100 kilometr batareýanyň ömründen başga-da, çapyksuwar görnüşi we daşky görnüşi.Tutuş skuter, LED faralar we aýratyn altyn bezegleri bolan “arley chopper” stiline eýe.Beýleki çapyjynyň daşky görnüşi bilen deňeşdirilende, bu “Harley chopper” görnüşi has gowudyr, erkekler we aýallar muny halaýarlar.

 

Brightokary ýagtylykly LED metr, gün, aýdyň görkezilip bilinýän we takyk güýç ekrany bolan güýç, tizlik we aralyk üçin egrilen ýerüsti dizaýna eýedir.

mangostin m1ps (2)

“Rooder SARA” elektrik ehopperiniň has uzak gezelenç etmegini üpjün edýär we eskoteri anyk bilýär.Skuter näçe wagtlap dowam edip biler we haçan zarýad bermek üçin iň amatly wagt.Awtoulag howpsuzlygy nukdaýnazaryndan, ylmy gözlegleriň garaşsyz tormozlar bilen enjamlaşdyrylmagy zerur bolsa-da, tormoz aralygy has gysga, alýumin barreliň gidrawliki öň goýulmagy netijesinde döredilen aşa amatly amortizasiýa tejribesi, aňsatlyk bilen ýeňip geçýär. dürli ýol şertleri we goşa turba gidrawlik arka zarba siňdirişi Demiňizi aňsatlaşdyryň.

mangostin m1ps (1)

Bu SARA dizaýnynyň we iň uzak aralykdaky iň uly satuw nokady,

batareýa bökdençliklerden goralýar we biz ony ýuwmak isleýäris, şassini döwmek we batareýany zaýalamak barada alada etmeli däl, ýagyşly günlerde suw bilen ýoldan geçenimizde.

 

100 km batareýa ömri bolan “Rooder Sara mangosteen m1ps”, gaty gowy görünýär we dürli ýol şertlerinde ulanylyp bilner.

Bu barada näme pikir edýärsiňiz?Whatsapp+8613632905138

 

mangosteen m1ps wideo:


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler

    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!