“Rooder citycoco” skuter elektrik welosiped ätiýaçlyk şaýlary

Gysga düşündiriş:

Bazarda uly tigirli elektrik skuterlerini satýan 1000-den gowrak zawod we satyjy bar.

Hytaýda, EUB we ABŞ-da hyzmatdaşyňyzy nädip saýlamaly?Rooder siziň saýlamagyňyz bolar.

10 ýyldan gowrak iki tigirli elektrik joralary işine ünsi jemleýäris.

Bizi tanamak üçin Google “Rooder Scooters” -i edip bilersiňiz.

Haýsydyr bir ätiýaçlyk şaýlary gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, hatda skuterleriňizem bizden däl.

Size hyzmat satanymyzdan soň edip bileris.


 • Marka:Rooder / OEM
 • Min.Order mukdary:EU / US / RU / BR-den 1 sany, Hytaýdan 10 sany
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Port:Şençzhenen / Hongkong / Ningbo / Şanhaý
 • Tölegiň şerti::T / T, Western Union
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Rooder satyn alyňCitycoco skuterelektrikwelosiped“Rooder Group” -dan ätiýaçlyk şaýlary.whatsapp ýa-da e-poçta arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.sag bol.

  Ine, garnituralarymyzyň käbir suratlary.

   

  Batareýa kabeli

  batareýa kabeli
  Chifeng dolandyryjy, laýyk QS hereketlendirijisi

  şifeng dolandyryjy, laýyk QS hereketlendirijisi
  Öňki tigiriň Citycoco oky, yzky asma we yzky wilka

  öň tigiriň, arka asma we yzky wilkanyň Citycoco oky
  Citycoco M8 öň yşyk saklaýjy, yzky yşyk saklaýjy, tormoz birikdiriji bölegi, düwmäniň suw geçirmeýän bölegi

  citycoco M8 öň yşyk saklaýjy, yzky yşyk saklaýjy, tormoz birikdiriji bölegi, düwmäniň suw geçirmeýän bölegi

  görkezmek
  Aýakgaprooderylgaýjy

  pyýada ylgawçy
  Rooder m8 üçin öň asma

  Rooder m8 üçin öň asma
  Bahar bilen dur

  bahar bilen durmak
  Mangosteen m1p yzky berkitme

  mangostin m1p yzky goşmaça
  Mangosteen m2 öň asma

  mangostin m2 öň asma
  OO ähli modeller üçin bölekleri birikdirýär

  OO ähli modeller üçin bölekleri birikdirýär
  Rooder ylgaýjy yzky supsensiýa

  Rooder ylgaýjy yzky supsensiýa
  urmak stendiniň wyklýuçateli

  urmak stendiniň wyklýuçateli
  tutawajyň ýokarky birikdiriji bölegi

  tutawajyň ýokarky birikdiriji bölegi
  usb saklaýjynyň kabeli

  usb saklaýjynyň kabeli
  ähli modeller üçin citycoco duýduryşy

  ähli modeller üçin citycoco duýduryşy
  örtük

  örtük
  öň yşyk

  öň yşyk
  şah

  şah
  gulplamak

  gulplamak
  siňdiriş

  siňdiriş
  batareýa birikdirijiniň gapagy

  batareýa birikdirijiniň gapagy
  batareýa gulpy

  batareýa gulpy
  batareýa giňişligi

  batareýa giňişligi
  kabel bilen dolandyryjy

  kabel bilen dolandyryjy
  disk

  disk
  nurbat gapagy

  nurbat gapagy
  kabel bilen açyň

  kabel bilen açyň
  sim örtügi

  sim örtügi
  alligator m2 batareýa

  alligator m2 batareýa
  citycoco m8 batareýasy

  citycoco m8 batareýasy
  m1 oturgyç

  m1 oturgyç
  mangostin m1p batareýa

  mangostin m1p batareýa
  mangostin m2 gara oturgyç

  mangostin m2 gara oturgyç
  üçin aýrylýan batareýarooder

  rooder citycoco üçin aýrylýan batareýa
  Rood alligator m2 oturgyç

  Rood alligator m2 oturgyç
  Rooder batareýasy

  Rooder batareýasy
  rooderm6 batareýa

  rooder m6 batareýa
  tormoz

  tormoz
  Citycoco oturgyç

  Citycoco oturgyç
  tutawaç paneli

  tutawaç paneli
  rim we motor

  rim we motor
  “Rooder Citycoco” skuteriniň ätiýaçlyk şaýlary

  “Rooder Citycoco” skuteriniň ätiýaçlyk şaýlary
  tutawajyň ýokarky birikdiriji bölegi

  tutawajyň ýokarky birikdiriji bölegi
  kebelek esbaplary

  kebelek esbaplary
  Citycoco m1-iň öň tarapy

  Citycoco m1-iň öň tarapy
  öň teker

  öň teker
  m2 yzky asma

  m2 yzky asma
  yzky teker

  yzky teker
  Umauma motor

  Umauma motor
  130-70-12 m1 öň teker

  130-70-12 m1 öň teker
  akkumulýator kabeli mämişi

  akkumulýator kabeli mämişi
  kontrol kabelleri

  kontrol kabelleri
  EUB güýçlendiriji

  EUB güýçlendiriji
  yşyk çyralary

  yşyk çyralary
  m2 urmak

  m2 urmak
  m2 oturgyç

  m2 oturgyç
  aýnalar

  aýnalar
  telefon eýesi

  telefon eýesi
  saklaýjy bilen yzky yşyk

  saklaýjy bilen yzky yşyk
  ABŞ we EUB wilkasy

  ABŞ we EUB wilkasy
  ABŞ güýçlendiriji

  ABŞ güýçlendiriji
  bluetooth gürleýjisi

  bluetooth gürleýjisi
  adaty citycoco m1p uzyn tutawaç

  adaty citycoco m1p uzyn tutawaç
  ýokary tutawaç paneli

  ýokary tutawaç paneli
  adaty Rooder m8 tutawajy

  adaty Rooder m8 tutawajy
  ýörite üzüm oturgyjy

  ýörite üzüm oturgyjy
  gümrük tagtalary Rooder citycoco

  gümrük tagtalary Rooder citycoco
  aýak yzy

  2-nji aýak
  gorag geçiriji bölegi

  gorag geçiriji bölegi
  oturgyç böleginiň gulpy

  oturgyç böleginiň gulpy
  gulplamak

  gulplamak
  aýnalar

  aýna 2
  şifeng dolandyryjy

  şifeng dolandyryjy
  öňdäki yşyk saklaýjy

  öňdäki yşyk saklaýjy
  fender üçin ýaşyl şah

  fender üçin ýaşyl şah
  m6 oturgyç

  m6 oturgyç
  mangostin m6g oturgyç

  mangostin m6g oturgyç
  Saklaýjy bilen rooder m6 oturgyç

  Saklaýjy bilen rooder m6 oturgyç
  oturgyç gulpy

  oturgyç gulpy
  golf topy üçin ammar

  golf topy üçin ammar
  m6g

  m6g
  duýduryş

  duýduryş 2
  kabeller

  kabeller (2)
  kabeller

  kabeller
  kontrol kabeli

  kontrol kabeli
  öwrüji

  öwrüji
  öň yşyk

  öň yşyk
  golf urmak

  golf urmak
  gulplamak

  gulplamak
  QS motor

  QS motor
  tizlik ölçeg enjamy

  tizlik ölçeg enjamy
  siňdiriş

  siňdiriş
  yşyklary ýakyň

  yşyklary ýakyň
  batareýa giňişligi

  batareýa giňişligi
  batareýa

  batareýa
  disk

  disk
  aýak basmak we durmak

  aýak basmak we durmak
  flasher m1

  flasher m1
  öň asma

  öň asma
  tutawaç maşgalasy

  tutawaç maşgalasy
  tutawaç paneli

  tutawaç paneli
  m6g golf eýesi

  m6g golf eýesi
  goragçylar

  goragçylar
  yzky asma

  yzky asma
  Reflektor m1

  Reflektor m1
  batareýa kabelleri

  batareýa kabelleri
  kabeller

  kabeller
  sowadyjy

  sowadyjy
  tutaşdyrmak gulpy

  tutaşdyrmak gulpy
  uzyn oturgyç

  uzyn oturgyç
  m6g ot tekeri

  m6g ot tekeri
  yzky wilka

  yzky wilka
  yzky ot tekerleri

  yzky ot tekerleri
  Rooder m1p gazyk

  Rooder m1p gazyk
  rooder m6g öň tigir

  rooder m6g öň tigir
  yşyk çyralary m1

  yşyk çyralary m1
  batareýa örtügi maşgalasy

  batareýa örtügi maşgalasy
  batareýa gapagy

  batareýa gapagy
  görkezmek

  görkezmek
  öň we yzky yşyklar

  öň we yzky yşyklar
  öň birikdiriji

  öň birikdiriji
  öň asma

  öň asma
  tutawaç paneli

  tutawaç paneli
  eýeleri

  eýeleri
  yzky asma we bölekler

  yzky asma we bölekler
  Roud tormozlary

  Roud tormozlary
  Näme üçin OO suratlarymyz beýle köp?:)?, bu biziň söwda belligimiz, Rooder.

  OO
  Rooder

  ROODER

  “Youtube Video” - “Rooder Citycoco” şaý-sepleriniň ätiýaçlyk şaýlary:

   

  Wagt belgileri:

  00:00“Rooder Alligator m2”, “Runner m8” we goşa oturgyç m6, golf m6g.

  00:07yzky asma, Rooder m1, m1p we m2 birmeňzeş, m8 tapawut.

  00:19öň tigiriň oky, yzky asma we yzky wilka.m8 üçin

  00:29m8 tutawajynyň bir bölegini birikdiriň

  00:42bahar bilen durmak

  00:50mangostin m8-iň ýokary hilli aýak yzy

  01:00OO ähli modeller üçin bölekleri birikdirýär

  01:09öňdäki yşyk saklaýjy, yzky yşyk saklaýjy, tormoz birikdiriji bölegi, düwmäniň suw geçirmeýän bölegi.m8 üçin

  01:18QS hereketlendirijisi üçin ähli modeller üçin kabeller bolan şifeng dolandyryjysy

  01:37birikdirilen kabel bilen mangostin m8-iň täze ekrany

  01:46batareýa kabeli

  01:59pökginiň ygtybarly wyklýuçateli

  02:15duýduryş ulgamy m1, m1p, m2, m6, m6g, m8

  02:25USB porty bolan telefon saklaýjynyň kabeli

  02:37öňdäki yşyk, m2, m6, m6g we m8 birmeňzeş çyra, ýöne dürli uzynlykdaky kabeller bilen m1 we m1p birmeňzeş.

  02:48m8 üçin, aýrylyp bilinýän batareýa slaýdy, öň tigiriň we tutawajyň birikdirilen böleginiň gapagy, batareýanyň gulpy, tormoz kabeliniň saklaýjysy.

  02:52DC-DC öwrüji, 60V-den 12V çenli

  03:09tutawajyň gulpy

  03:21Citycoco chopper, m2, m8, m6, m6g birmeňzeş (açar bilen), m1 we m1p birmeňzeş (açarsyz).

  03:33sim örtügi

  03:41şahyň we yşyklaryň wyklýuçateli.

  03:58ähli modeller üçin ok üçin nurbatlar

  04:08m8 aýrylýan batareýa birikdirijiniň gapagy

  04:17Runner modeliniň gulpy

  04:24batareýanyň plastik gapagy

  04:34Ksing kontrolleýjisi, laýyk YUMA hereketlendirijisi

  04:59öňdäki disk (m1 we m2 birmeňzeş, m2, m6, m6g we m8 birmeňzeş) we yzky disk (ähli modeller birmeňzeş).

  05:07m8, 20ah ýa-da 30ah çykarylýan batareýa.

  05:12super m1 we mangostin m1p batery, 20ah ýa-da 28ah (30ah lable nädogry, demir guty 30ah batareýa öýjüklerini goýmak üçin ýeterlik däl).

  05:26m6, m6g batareýa

  05:41Mangosteen m2 batareýasy, 30ah ýa-da 40ah

  05:53ähli Rooder modelleriniň batareýalary

  06:18gara oturgyç

  06:43gara we goňur Alligator oturgyjy r804-m2

  07:17ýokarky birikme bölegi

  07:32korpus oky, öň we yz tormozlar.

  07:47tutawaç paneli

  07:59öňdäki rim we yzky QS hereketlendirijisi

  08:13YUMA motorynyň jikme-jiklikleri, seriýa belgisi: MGSD60VA891571 C45, üstündäki watty hem görkezip bileris, mysal üçin Şweýsariýa bazary üçin 500w.

  08:23r804-m1-iň öň tarapy

  08:32TNT markasy M8 öň teker 165 / 45-12

  08:47yzky teker 215 / 40-12

  09:14mangostin m2 kebelek esbaplary

  09:33yzky asma

  09:43aýak yzy

  09:51m2 oturgyç gulpy, oturgyjyň aşagyndaky aýrylýan batareýa.

  10:00Reflectorrubber pad, m2 oturgyç üçin oturgyç

  10:07m2 oturgyç

  10:21yşyk çyralary

  10:30gözegçiniň kabelleri

  10:41yzky yşyk, plastinka çyrasy we saklaýjy.

  10:55m2 gysga urgy

  11:03batareýanyň mämişi kabelleri

  11:19öň TNT teker 130 / 70-12

  11:28aýnalar

  11:43USB porty bolan telefon saklaýjy

  11:59EUB wilkasy bilen 5A güýçlendiriji, US / AU / BR / AR / CH opsiýasy

  12:12EUB / ABŞ wilkasynyň suraty

  12:21penjireleriň suw geçirmeýän esbaplary

  12:28elektron bellikli aýnalar

  12:36“Rooder mangosteen m8” üçin ýörite tutawaç

  12:48adaty super m1 3000w üçin uzyn tutawaç

  12:59customörite ok hrom altynlary üçin ýokary tutawaç

  13:13Alien Kit

  13:26bluetooth gürleýjisi

  13:45ýörite üzüm oturgyjy

  13:56m6 üçin gulp

  14:01gulp bölekleri B.

  14:09m6 we m6g oturgyçlaryň bir bölegini gulplamak

  14:21aýak yzy

  14:30yzky oturgyç we saklaýjy

  14:47oturgyç saklaýjy bölegi, gulp bölegi, m6 we m6g üçin bezeg esbaplary

  14:58echopper m6 oturgyç we saklaýjy

  15:14golf m6g ammary

  15:24“Zhejiang taizhou chifeng” elektrik tehnologiýasy ş

  15:33aýak yzy

  15:42yzky aýlaw saklaýjy we m6g öň aýlawly saklaýjy

  15:49golf urmak

  15:56QS motor

  16:07tizlik ölçeg enjamy

  16:19yzky yşyk we r804-c1 çyrasy

  16:25siňdiriş

  16:34düwmelerini açyň

  16:44kabeller.

  16:55batareýa kabelleri

  17:07gulplamak

  17:16öň yşyk

  17:28mangostin m11-iň aýak basmak we urmak stendi

  17:39tutawaç bölekleri A.

  17:52tutawaç bölekleri B.

  18:04batareýanyň gapak bölekleri

  18:16yzky asma

  18:24citycoco m1p-iň öňündäki asma

  18:36golf saklaýjy bölekler

  18:46disk

  18:56ot üçin golf öň teker

  19:09golf skuter tekeri

  19:20golf modeliniň yzky tekeri

  19:29golf skuter üçin sowadyjy guty

  19:39m6 yzky wilka

  19:50mangostin m11-iň uzyn oturgyjy

  19:56Rooder kabelleri

  20:03m1 we m1p üçin gazyk

  20:10mangostin m1 we m1p ot alma gulpy

  20:18öň çyralar, üzüm dizaýny.

  20:27öňdäki yşyk we yzky yşyk

  20:38görkezmek

  20:47saklaýjy bölegi

  20:54tutawaç paneli Rooder m1 böleklerini birleşdirýär

  21:04oturgyjyň aşagyndaky asma we yzky asma

  21:25tutawaç m1

  21:36tormoz

  21:49batareýa giňişligi

  21:56batareýa giňişligi

  22:12yzky asma we bölekleri birikdiriň

  22:23palçy, 100-den gowrak reňk.

  23:142022 täze model, Rooder Sara, abuna ýazylyň we biziň ýaly, täze modeliň gözden geçirilişi ýakyn wagtda geler, whatsapp: +8613632905138, sag boluň.

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!