Kepillik

Hyzmatdan soňky düşünjämiz täsirli, hünärmen, kanagatlandyrylýar.
Biziň maksadymyz, her bir müşderiniň hyzmat aladasyndan soň hiç hili sargyt etmezligi.

1. Motor üçin 6 aý mugt abatlaýyş, anakart üçin 12 aý mugt abatlaýyş üpjün edýäris.Alýan wagtyňyzdan başlar.

2. Yzyna gaýtarmak syýasaty: Alyjy kemçilikli anakarty ýa-da motory zawodymyza mugt abatlamak üçin iberip biler, ýöne aşakdaky şertlere laýyk gelmelidir:

a.Ilkinji 2 aýda (alnan önümden 1-2 aý) alyjy Hytaýa ugratmagy töleýär we alyjy DHL, Fedex, TNT we ş.m. üsti bilen iberilmegimizi islese, tapawudy tölemeli bolsa, China Post tarapyndan töleýäris.
b.3-nji aýdan 12-nji aýyna çenli, alyjy tegelek iberiş bahasyny töleýär.
c.Önümiň meselesi däl bolsa, inersenerlerimiz üns bilen barlarlar we netijäni bererler, soň bolsa gaplap, alyja ibereris, ýöne alyjy ähli çykdajylaryň ýüküni tölemeli.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!